Bahistek Giriş Adresi → |www.bahistek70.com|

Bahistek70

Bahistek Giriş Adresi → |www.bahistek70.com| Bahistek70 dikkate alınması gereken hususlar canlı bahis dışından gelecek oyunlar olmalıdır. İhtiyaç duyulan bahis veriler meşru amaçlar için doğru ve güncel bir şekilde tutuluyor, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olacak elde ediliyor, elde edilen veriler canlı bahis içinde korunuyor olsa da siber saldırı riski gözden kaçırılmamalıdır. Uzmanlar, bahis verileri hedefleyen siber saldırılara karşı ülkemizdeki canlı bahislerin mevcut hazırlıklarının yeterli olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla, bahis verilerin korunması bağlamında, siber saldırılara karşı da gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Yönetim kurulları, bu çalışmaları talep ederken, canlı bahis bünyesinde buna uygun nitelikte bir insan ve teknoloji kaynağı olup olmadığını da sorgulamalıdır. Gerekiyorsa, bu konularda sahip olunan kaynağın güçlendirilmesi yoluna başvurulmalıdır. Bu hususlar spor geldikten ve gerekli çalışmaların yapıldığı anlaşıldıktan sonra, bir veri ihlali olduğunda, bu veri ihlalinin yönetim kurulunun spor gelmesi için etkin iletişim yolları kurulmalıdır.

Bahistek Giriş Adresi → |www.bahistek70.com|

Bahistek Giriş Adresi → |www.bahistek70.com|Böyle bir ihlal ortaya çıktığında, canlı bahisin yapacağı, olayın üstünü örtmek değildir. Veri sahibi başta olmak üzere gerekli kişi ve canlı bahislerin bilgilendirilmesi olmalıdır. Bu ihlalden sonra, etkin bir teknik analiz yapmak, bu ihlale neden olan faktörleri anlamak, ortaya çıkan kaybı hesaplamak bu sürecin en az kayıpla atlatılması için gerekli olan adımlardır. Neticede, bugün, canlı bahisler birçok bahis veriyi tutarak bunları işliyor olabiliyor.

Bu verilerin işlenmesinde, Bahis Verilerin Korunması Kanunu’nun 2. Maddesinde belirtilen “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olmadır. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” ilkelerine uyulması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, çalışanları olası hapis ve para cezalarına karşı koruyacak; canlı bahislerin olası itibar erozyonlarını önleyecektir. Bu nedenle, yönetim kurullarının, bahis verilerin korunmasını sporlarına alarak, bu konuda canlı bahis yol gösterici olması, onlara liderlik etmesi gerekiyor.

Bu süreçte, canlı bahisin ihtiyaç duymadığı bir veri varsa, bu verinin tutulmaması, tutulan verinin de imha edilmesi sağlanmalıdır. İhtiyaç nedeniyle sahip olunan verilerin ise, veri sorumlusu tarafından, ilgili kanunun 12. Maddesinin c bendine göre “Bahis verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir